Par vides reklāmas aizliegumu Alkoholisko dzērienu aprites likumā
2014.02.21

2013.gada 20.jūnijā 3.lasījumā Saeima pieņēmusi grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, paredzot alkoholisko dzērienu vides reklāmas aizliegumu. Minētais aizliegums ir iekļauts likuma 11.panta trešās daļas 5.punktā un stāsies spēkā 2014.gada 1.jūlijā.

Ņemot vērā, ka jēdziens vides reklāma nav skaidrots ne Alkoholisko dzērienu aprites likumā, ne citos Latvijas normatīvajos aktos, kā arī minētās normas uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, alkoholisko dzērienu nozares ražotāji ir vērsušies Ekonomikas ministrijā, norādot, ka nav skaidri saprotama normas piemērošana praksē.

Ekonomikas ministrija uzskata, ka, lai regulējuma jēga un mērķis būtu nepārprotami skaidrs ir nepieciešams veikt grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, ņemot vērā, ka minētais jēdziens šobrīd tiek lietots tikai šajā normatīvajā aktā.

Informējam, ka Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un nosūtījusi Veselības ministrijai, kura šobrīd izstrādā grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, priekšlikumus jēdziena vides reklāma skaidrojumam, rosinot vides reklāmu definēt kā reklāmu ārpus alkoholisko dzērienu ražošanas un tirdzniecības vietām[1]. Tāpat informējam, ka rosināsim alkoholisko dzērienu reklāmas aizliegumu neattiecināt uz alkoholisko dzērienu preču zīmēm.

Ekonomikas ministrijas ieskatā jēdziens vides reklāma būtu skaidrojams šaurākā nozīmē un par vides reklāmu nebūtu uzskatāma jebkura reklāma, kas atrodas publiskā vietā. Ja mērķis būtu aizliegt alkohola reklāmu publiskās vietās, tad likumā būtu jāparedz alkohola reklāmas pilnīgs aizliegums vai jāizvēlas lietot normatīvajos aktos jau šobrīd atrodams jēdzienus reklāma publiskā vietā vai pret publisku vietu vērsta reklāma; reklāmas objekts (2012.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.732 Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu). Minētais izriet arī no Alkoholisko dzērienu aprites likuma 11.panta trešajā daļā uzskaitītajiem gadījumiem, kad alkoholisko dzērienu reklāma ir aizliegta. Secināms, ka par vides reklāmu šī likuma ietvaros nav uzskatāma jebkura reklāma publiskā vietā, jo alkohola reklāmas aizliegums uz sabiedriskā transporta, kas arī ir reklāma publiskā vietā, ir izdalīts atsevišķi, kas norāda uz to, ka 11.panta trešās daļas 5.punktā iekļautais vides reklāmas aizliegums neaptver visas publiskās vietās izvietotās reklāmas. Līdz ar to Ekonomikas ministrija uzskata, ka jēdziens vides reklāma lietojams šaurākā nozīmē.[1] Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 2.punkta 2.9.apakšpunktā noteiktajai tirdzniecības vietas definīcijai.

Priekšvēlēšanu aģitācijas iespējas vidē
2014.02.14
Centra „Dardedze” pateicība
2013.11.06

Septembra beigās Dardedze uzsāka jaunu sociālo kampaņu „Vārdi ievaino uz mūžu. Apzinies savu vārdu spēku” , lai veicinātu sabiedrības izpratni par emocionālo vardarbību pret bērnu. Pilsētas līnijas atbalstīja kampaņu, izvietojot kampaņas materiālus uz sabiedriskā transporta līdzekļiem Rīgā. Riga Plaza atbalstīja kampaņas atklāšanas pasākumu,izvietojot savā tirdzniecības centrā kampaņas materiālus un īpašo “vārdu sienu”. Milzīgs paldies Publicis Riga par kampaņas materiālu adaptēšanu un atbalstu kampaņas īstenošanā! JC Decaux atbalstīja kampaņu, piedāvājot bezmaksas kampaņas vides materiālu izvietošanu, lai uzrunātu plašu sabiedrību!

Autobusi
Mikro autobusi
Trolejbusi
Tramvaji